TrackIT

O nás

Produkt TrackIT je službou pre monitorovanie a zabezpečenie Vášho vozového parku. Ponúkame verzie od osobných áut, cez vozidlá nákladnej prepravy a autobusy, až po špeciálne stroje vrátane vysokozdvižných plošín, či malých pracovných strojov. Náš produkt nezahŕňa len zber dát, ale i ich efektívnu premenu na informácie a dodanie informácií koncovému zákazníkovi v prehľadnej podobe.

Nami ponúkané zariadenie inštalované do vozidla slúži jednak ako autonómny zabezpečovací prvok, jednak ako zariadenie pre online monitoring polohy vozidla a aj ako jednotka pre zber doplňujúcich dát. Zariadenie je v mnohých veciach samostatné a tak zabezpečuje svoju funkcionalitu i v prípade zaručenej komunikácie, či v prípade krádeže a poškodenia časti vybavenia.

Náš produkt smeruje nielen k zberu dát, ale i k ich premene na cenné informácie. Výstupom nášho softvéru teda nie je len jednoduchý cestovný denník s archívom udalostí, ale komplexný súbor správ (reportov) a štatistík, ktorý šijeme na mieru každému zákazníkovi. Nechajte sa prekvapiť našou prezentáciou, ktorú Vám radi predvedieme. Stačí nás len kontaktovať.

Testovacia prevádzka

Našim zákazníkom umožňujeme po dohode testovaciu prevádzku, zvyčajne 1 zariadenia po dobu 1 mesiaca. Zákazník v takomto prípade platí iba depozit za zariadenie a poplatok za montáž. V prípade, že je zákazník s nami ponúkanou službou nespokojný z ľubovoľného dôvodu, a zariadenie vráti nepoškodené, depozit mu vrátime.

Bezpečnosť dát

S dátami, ktoré spracovávame, nakladáme ako s dôvernou informáciou. Prístup na online rozhranie prebieha šifrovane, užívateľ vidí svoje vozidlá až po prihlásení menom a heslom. Pre prípad zlyhania centrálneho servera sú dáta pravidelne zálohované. Na požiadanie zákazníka sme schopní zabezpečiť silnou šifrou celú trasu prenosu dát, vrátane prenosu po mobilnej sieti. Beh systému je pod nepretržitým dohľadom a prípadné výpadky sú riešené zvyčajne okamžite.

Satelitné sledovanie

Do sledovaného vozidla zákazníka sa nainštaluje monitorovacie zariadenie. Toto zariadenie priebežne zisťuje svoju polohu pomocou vstavaného GPS prijímača a cez mobilnú sieť polohu odovzdáva centrálnemu serveru. Centrálny server prijaté dáta spracováva, vyhodnocuje a poskytuje zákazníkovi.