TrackIT

Popis systému TrackIT

Tento variant odporúčame na základný monitoring hlavne osobných vozidiel. Ak chcete vedieť, kde sa práve nachádzajú vaše vozidlá, prípadne je pre Vás podstatný najmä výkaz ciest, zariadenie TrackIT predstavuje cenovo výhodnú alternatívu.

Na zabezpečenie a monitoring pracovných mechanizmov, prípadne pre použitie ako autoalarm, odporúčame druhú možnosť, zariadenie TrackIT Pro.


Popis zložiek systému

Online rozhranie

Slúži na prístup zákazníka k systému. Po prihlásení sa prideleným menom a heslom vidí zákazník zobrazený aktuálny stav všetkých svojich vozidiel na mape. Pod aktuálnym stavom sa rozumie rýchlosť, poloha a prípadné chybové stavy, ktoré označujeme ako alarmy.


Online rozhranie TrackIT

Archív

Ďalšou časťou web rozhrania je archív. Tu sa dá pozrieť minulé cesty vozidla a históriu alarmov spolu s informáciami o mieste, kde vznikli, a o dobe trvania.


Archív TrackIT

Reporty

Reporty sú súhrny, ktoré sa automaticky generujú za zvolené obdobie pre jednotlivé vozidlá. Zákazníkovi ich vždy po vytvorení doručujeme elektronickou poštou, prípadne si ich môže stiahnuť online. Štandardne tieto súhrny vytvárame vo formáte CSV vhodnom na ďalšie spracovanie napr. v MS Excel, a vo formáte PDF vhodnom na tlač.

Najpoužívanejším reportom je kniha jázd.

Podľa potrieb zákazníka sme schopní poskytovať z nazbieraných dát aj iné reporty, napr. súhrny najazdených kilometrov pre jednotlivé vozidlá, časy jazdy a časy státia, beh motora vozidla, stav batérie vozidla. Možné reporty závisia od použitia konkrétneho zariadenia. Nasledujúca tabuľka hovorí, ktoré reporty sú dostupné pre jednotlivé zariadenia.


Kniha jázd

Report TrackIT Pro TrackIT TrackIT Can
Cestovný denník A A A
Cestovný denník so spotrebou * * *
Najazdené kilometre A A A
Čas jazdy a čas státia A A A
Motohodiny A A A
Stav batérie vozidla A A A
Teplota vnútri vozidla a vonku * * *
Report žhavenia A - A
Monitoring kúrenia a klimatizácie * * *
Report pobytov v oblasti A A A

* v prípade záujmu nás prosím kontaktujte

Na základe dohody sme schopní vytvoriť report na požiadanie zákazníka, prípadne existujúci report upraviť, vo väčšine prípadov bez poplatku.