TrackIT

Popis systému TrackIT Pro

TrackIT Pro hlavne pre monitoring stavebných mechanizmov, prípadne na rôzne špecifické telemetrické aplikácie, či zvýšenú spolahlivosť monitorovania. V spojení s montážou doplnkových senzorov umožňuje pokročilé doplnkové funkcie, napr.:

  • senzor náklonu, slúži na detekciu manipulácie s vozidlom, napríklad pokusov o odtiahnutie,
  • sledovanie, či je zapnutý kľúčik, prípadne, či je zapnutý motor,
  • prepojenie s centrálnym zamykaním vozidla, prípadne s existujúcim autoalarmom, umožňuje jeho ovládanie na diaľku,
  • geofencing - možnosť autonómneho vyhodnocovania prítomnosti alebo neprítomnosti v oblasti nezávisle na dostupnosti servera,
  • informovanie užívateľa o alarme nezávisle na dostupnosti servera, napríklad v prípade rušenia dátovej komunikácie.

V prípade rušenia signálu, napríklad zlodejom, postupujeme takto:

  • ak je zarušený GPS signál a náklonový senzor nehlási zmenu náklonu vozidla, alarm nevyhlasujeme, vozidlo pravdepodobne parkuje v hlbšej garáži,
  • v prípade nedostupnosti GPS signálu a súčasnej zmeny náklonu (napríklad pri pokuse o odtiahnutie) vozidla vyhlásime poplach, informujeme o stave server a zákazníka, štandardne SMS správou,
  • na želanie zákazníka je možné nepretržite monitorovať dostupnosť zariadenia zo strany servera, teda v prípade zarušenia celého komunikačného pásma, prípadne poškodenia zariadenia, sme schopní vyhlásiť poplach.

Spomínaný nepretržitý monitoring má aj svoje nevýhody, sú možné falošné poplachy spojené s výpadkom mobilnej siete (týchto výpadkov je málo, ale existujú), prípadne s pobytom v miestach bez mobilného signálu (podzemné garáže).


Popis zložiek systému

Online rozhranie

Slúži na prístup zákazníka k systému. Po prihlásení sa prideleným menom a heslom vidí zákazník zobrazený aktuálny stav všetkých svojich vozidiel na mape. Pod aktuálnym stavom sa rozumie rýchlosť, poloha a prípadné chybové stavy, ktoré označujeme ako alarmy.


Online rozhranie TrackIT

Archív

Ďalšou časťou web rozhrania je archív. Tu sa dá pozrieť minulé cesty vozidla a históriu alarmov spolu s informáciami o mieste, kde vznikli, a o dobe trvania.


Archív TrackIT

Reporty

Reporty sú súhrny, ktoré sa automaticky generujú za zvolené obdobie pre jednotlivé vozidlá. Zákazníkovi ich vždy po vytvorení doručujeme elektronickou poštou, prípadne si ich môže stiahnuť online. Štandardne tieto súhrny vytvárame vo formáte CSV vhodnom na ďalšie spracovanie napr. v MS Excel, a vo formáte PDF vhodnom na tlač.

Najpoužívanejším reportom je kniha jázd.

Podľa potrieb zákazníka sme schopní poskytovať z nazbieraných dát aj iné reporty, napr. súhrny najazdených kilometrov pre jednotlivé vozidlá, časy jazdy a časy státia, beh motora vozidla, stav batérie vozidla. Možné reporty závisia od použitia konkrétneho zariadenia. Nasledujúca tabuľka hovorí, ktoré reporty sú dostupné pre jednotlivé zariadenia.


Kniha jázd

Report TrackIT Pro TrackIT
Cestovný denník A A
Cestovný denník so spotrebou * *
Najazdené kilometre A A
Čas jazdy a čas státia A A
Motohodiny A A
Stav batérie vozidla A A
Teplota vnútri vozidla a vonku * *
Report žhavenia A -
Monitoring kúrenia a klimatizácie * *
Report pobytov v oblasti A A

* v prípade záujmu nás prosím kontaktujte

Na základe dohody sme schopní vytvoriť report na požiadanie zákazníka, prípadne existujúci report upraviť, vo väčšine prípadov bez poplatku.