TrackIT

Špecifikácia systému TrackIT Can


Lokalizačné služby TrackIT Pro TrackIT + TrackIT TrackIT Can
Získavanie pozície z GPS A A A A
Horizontálna presnosť 10 m 10 m 10 m 10 m
Vertikálna presnosť 50 m 50 m 50 m 50 m
Synchronizácia času voči GPS A A A A
Synchronizácia času voči etalónu A A - -
Spoľahlivosť zariadenia
Ochrana pred zamrznutím operačného systému A A - -
Kovové šasi A A - -
Prachuvzdornosť A A - -
Automatické doposielanie dát v prípade výpadku A A A A
Detekcia neoprávnenej manipulácie A A - -
Možnosti zariadenia
Digitálne externé vstupy A (2) A (10) A (2) A (4)
Analógové externé vstupy A (2) A (4) - A (4)
Digitálne externé výstupy A (2) A (8) A (2) A (4)
Meranie teploty A A - A
Sériová linka A A - -
USB A A A -
i2 A A - -
Autonómne vyhodnocovanie oblastí A A A (štvorcové) A (štvorcové)
Konfigurácia cez SMS A A A A
Ovládanie zariadenia prezvonením A A - -
Ovládanie spotrebičov A A A A
Nezávislé napájanie 5 dní 5 dní - 10 min
Užívateľské rozhranie
Online so zabezpečeným prístupom A A A A
Desktop aplikácia A A - -
Servis
Záručná doba 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky
Servis na mieste A A - -